KERTU RUMMEL FOTO_EMTP
Kus?
Päevakeskus Käo Lastekeskus (aadress: Käo 53, Tallinn)
Millal? 12. november 2015, kl 15:30-16:30
Kellele? Erivajadustega laste vanemad; täiskasvanud – kokku 8 kohta
Registreerumine: Heili Talbak heilitalbak@gmail.com,  Kertu Rummel rummelkertu@gmail.com

Praeguses kiires elutempos on oluline leida aega iseenda jaoks, et ennetada läbipõlemist ning nautida rohkem käesolevat hetke. Euroopa Muusikateraapia Päeva puhul pakume võimalust saada osa lõõgastavast kontserdist “Aeg iseendale,” kus on võimalik kogeda Päevakeskus Käo muusikaterapeutide poolt improviseeritud relaksatsioonimuusikat.

Eelkõige on töötuppa oodatud erivajadustega laste vanemad, kuid vabade kohtade olemasolul on teretulnud ka kõik teised huvilised.
Kuna kohtade arv on piiratud, palume töötuppa kindlasti eelnevalt registreerida aadressil rummelkertu@gmail.com või heilitalbak@gmail.com. Suurema huvi korral oleme valmis töötuba kordama.
Kohale soovitame tulla vähemalt 10 minutit varem, et end ümber häälestada ning relaksatsiooniks valmis panna. Palume kõigil osalejatel panna end mugavalt riidesse! Meie poolt on olemas matid, tekid ning padjad.

Osalemine on tasuta!

Kertu Rummel
“Tere! Järgnevalt jagan Teiega väikest osa enda teekonnast muusikateraapiani!
Muusikateraapia õpinguteni jõudsin 2011. aastal, kuna olin enam kui veendunud, et mind võiks ka pärast keskkooli lõpetamist saatma jääda muusika ning mind väga paelus mõte muusika mõjust inimestele. Pärast bakalaureuse õpinguid Tallinna Ülikoolis, avanes hea võimalus alustada erialast tööd Käo Päevakeskuses (lastekeskuses). Paralleelselt tööga olen osa võtnud nii muusikateraapiast kui ka vaimupuudega (sh. autistlikud) inimesi puudutavatest konverentsidest, sümpoosiumidest, töötubadest jne. Lastekeskuses töötan tänaseni. Kuna muusikateraapia mängumaa on suur ja lai ning minus on endiselt olemas uudishimulik „miski,“ on tärganud huvi jätkata muusikateraapia magistriõpinguid ka välismaal.

Erivajadustega lastel võib olla märkimisväärselt piiratud kõne, mistõttu võib nende eneseväljendusvõimalus ja tagasiside andmine olla pärsitud. Töökogemus Käo Päevakeskuses on tõestanud kuivõrd imeline töövahend on muusika. See on justkui universaalne keel, mis aitab luua silla kahe maailma vahel. Eelkõige pakub muusikateraapia turvalist muusikalist keskkonda eneseväljenduseks, milles ka arendada erinevaid oskusi (motoorika, sotsiaalsed oskused, kontakti loomine ja arendamine, eneseregulatsioon, lõõgastumise õppimine, keskenduma õppimine jne). Lisaks ei eelda muusikateraapias osalemine varasemat kokkupuudet musitseerimisega. See tähendab, et klientidel on muusikat luues võimatu eksida, kuna ei eksisteeri „õigeid“ ega „valesid“.”