Kutse tase 6

2.1.1. Kutse Muusikaterapeut, tase 6 taotlemise eeltingimused:

Haridus
• Bakalaureuse tase muusikateraapia erialal
või
• Bakalaureuse tase muusika- või sotsiaal- või haridus- või meditsiini- või tervisevaldkonnas ja omab muusikateraapia alast väljaõpet vähemalt 45 EAP ulatuses.

Omakogemus
• 100 tundi omakogemust (sh. vähemalt 20 tundi individuaalset muusikateraapiat).

Supervisioon
• 80 tundi muusikateraapia supervisiooni, millest 10 tundi on individuaalset supervisiooni ja 70 tundi on grupisupervisiooni.

Töökogemus
• Töötanud pärast muusikateraapia väljaõpet muusikaterapeudina 200 tundi institutsioonimeeskonnas.

Täpsemad kirjeldused on toodud Kutse andmise korras (kinnitatud 29.04.2021) punktis 2.1.1. Taastõendamise kirjeldused on toodud Kutse andmise korras (kinnitatud 29.04.2021) punktis 2.3.1.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:
Kutse taotlemiseks on vajalik elektrooniliselt saata järgmised dokumendid ja dokumentide lisad aadressile: kutsetaotlemine@muusikateraapia.eu

Kutse Muusikaterapeut, tase 6 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

• Vormikohane avaldus (vt. Muusikaterapeut tase 6) Lisa 1.1
• Haridust tõendavad dokumendid
• Omakogemust tõendavad dokumendid
• Supervisioonide ja/või kovisioonide läbimist tõendavad dokumendid
• Töökogemust tõendavad dokumendid
• Vormikohane erialase hariduse ja tegevuse register (vt. Muusikaterapeut tase 6 erialase hariduse ja tegevuse register) Lisa 2
• Juhtumianalüüs (vt. Muusikaterapeut tase juhtumianalüüsi vorm) Lisa 3
• CV
• Maksekorraldus või muu tõend kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Kutse tase 6 saab taotleda kaks korda aastas. Taotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on 01.02.2024 või 01.10.2024.

2.2.1. Kutse Muusikaterapeut, tase 6 taastõendamise eeltingimused:

5 aasta jooksul eelmise kutsetunnistuse kehtivusaja algusest:

Varasem kutsekvalifikatsiooni olemasolu (muusikaterapeut, tase 6); eelmise
kutsetunnistuse kehtivusaja lõpust ei ole möödunud üle 1a

Töökogemus
• Töötanud muusikaterapeudina institutsioonimeeskonnas vähemalt 800 tundi

Erialane enesetäiendus
• Vähemalt 50 tundi muusikateraapia-alast ja 50 tundi muud erialaga seotud enesetäiendust. Täiendkoolituste hulka loetakse:
a) kutse muusikaterapeut, tase 7 kompetentsusnõuetega seotud täiendkoolitused
kutsestandardis toodud kompetentside omandamiseks või täiendamiseks
b) väljundipõhise õppekavaga koolitused
c) kursused ja töötoad, mis on seotud erialaühingutega ja/või aktsepteeritud erialaühingu poolt koolitajaga
d) erialakonverentsidel osalemine
e) uute oskuste õppimine (sh pilliõpe, muusikateooria) (15-20% täienduse mahust),

Supervisioon
60 tundi supervisiooni viimase viie aasta jooksul, sellest vähemalt 50% muusikateraapiaalast supervisiooni (sobivad nii individuaalne kui grupisupervisioon). 20 tunni ulatuses võib asendada kovisiooni tundidega koefitsiendiga 1 tund kovisiooni = 0,75 tundi grupisupervisiooni.

Kutse Muusikaterapeut, tase 6 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

Kutse taastõendamiseks on vajalik elektrooniliselt saata järgmised dokumendid ja dokumentide lisad aadressile: kutsetaotlemine@muusikateraapia.eu

1) Vormikohane avaldus Lisa 4

2) Muusikaterapeut, tase 6 eelmise kutsetunnistuse koopia

3) Erialase enesetäienduse register Lisa 4.1

4) Erialast enesetäiendust tõendavad dokumendid

5) Supervisioonide ja/või kovisioonide läbimist tõendavad dokumendid

6) Töökogemust tõendavad dokumendid

8) Isikut tõendava dokumendi koopia

9) Maksekorraldus või muu tõend kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Muusikaterapeudi kutse taotlemise tasu on 297€ . Kutse taastaotlemise tasu on 74€.
Tasu palume kanda EMTÜ arvelduskontole Swedpangas a/a EE082200221041404745.

Kutse mittesaamisel kutse taotlemise tasu ei tagastata.

Kutse tase 7

Kutse taastaotlemise info 2024

Kutse tase 7 taastaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on 25.03.2024. Kutse taastõendamise tasu on 97€.

Täpsema info leiab siit: loovteraapia kutse 7 taastaotlemise vormid ja eeltingimused

  • sel korral ei ole vaja esitada Vorm 8 juures olevat Klienditöö päevikut. On vaja esitada Vorm 8 Loovterapeutilise töö aruanne ja Eneseanalüüs. 

Nõustamise ja lisainfo saamiseks palume kontakteeruda kutsekomisjoni kontaktisiku Ene Pilliga: 
+372 533 000 19 | ene.pill@gmail.com