MUUSIKATERAPEUDI KUTSE ANDMISE HINDAMISSTANDARD

Muusikaterapeut, tase 6 kutse andmisel on hindamise aluseks järgnev hindamisstandard.