Liikmeks astumise avaldus

Eesti Muusikateraapia Ühingu liikmeks kandideerimisel palun täita avalduse vorm ja selle lisas olev küsimustik. Täidetud avaldus saata info@muusikateraapia.eu. Juhatus tutvub avaldusega ja võtab liikmekandidaadiga ühendust lisainfo saamiseks. Avaldusi võib juhatusele esitada jooksvalt, kuid uued liikmed kinnitatakse kord aastas kevadisel üldkogul.

Liikmeks astumise eeldused:

  • Läbitud vähemalt muusikateraapia algkursus/ lisaeriala või mõni muu tunnustatud muusikateraapia õppekava mujal riikides
  • Muusikaline põhiharidus (lõpetatud vähemalt muusikakool)
  • Kõrgharidus soovitavalt psühholoogias või muudes sotsiaalteadustes
  • Muusikateraapia/ muusika kasutamine kutsetöös

Liikmeks võetakse vastu ka tudengeid, kellel on lõpetatud muusikateraapia algkursus, kuid kõrghariduse omandamine alles pooleli.

Ühingu liikmelisus on seotud liikmemaksuga.
45€ tavahind (hilinemisel 55€)
35€ õpilased/pensionärid (hilinemisel 45€)

Tasuda saab EMTÜ kontole: EE082200221041404745 Eesti Muusikateraapia Ühing. Selgitusse palume märkida: Nimi, aasta ja soodustus (pensionär või õpilane).

Liikmetelt eeldatakse aktiivset osavõttu ühingu üritustest ning kaasalöömist ühingu töös (ürituste korraldamine, projektitaotluste koostamine, juhatuse abistamine).