Screen Shot 2017-10-26 at 21.01.45muusikateraapia_jpg

TALLINN:

TÖÖTUBA: VÄLJAPOOLT SISSEPOOLE

KUS? Käo Tugikeskus (aadress Käo 53, Tallinn, 2. korrus) 

MILLAL? 16. november 2017, kell 17:00-18:30

KELLELE: noored/ täiskasvanud

Teadvustades ja juhtides oma sisemaailmas toimuvat, oskame paremini mõista ka meid ümbritsevat maailma. Töötoas “Väljapoolt sissepoole” avastame sise- ja välismaailma vahelist dünaamikat. Tegevustega liigume väljapoolt sissepoole. Toome tähelepanu “siin ja praegu” toimuvale, õpime muusikateraapia harjutustes end kuulama läbi oma kogemuse ning teiste peegelduse. Samuti õpime märkama ja teadvustama erinevaid emotsioone, heidame tähelepanu ka autonoomiale ja erinevatele rollisuhetele. Töötuba sisaldab endas kohalolu toetavaid ning ka vabal liikumisel põhinevaid harjutusi. Loome ühisimprovisatsioone ning igal osalejal on võimalus kogetut ka teistega jagada. Töötoas osalemine ei eelda osalejatelt muusikalisi oskuseid ega ettevalmistust.

Palume töötuppa kindlasti eelnevalt registreerida, kirjutades meile: rummelkertu@gmail.com või heilitalbak@gmail.com.

Töötoa läbiviijatest:

KERTU RUMMEL

Kertu Rummel

Järgnevalt jagan Teiega väikest osa enda teekonnast muusikateraapiani!

Muusikateraapia õpinguteni jõudsin 2011. aasta sügisel, kui otsisin kokkupuutekohti muusika ja psühholoogia vahel. Kuna muusikaga tegelemine ja muusika sees kasvamine on mind läbi elu tähendurikkal moel kujundanud ja toetanud, tärkas minus soov tuua muusikat selle kõige ehedamal moel ka teisteni. Eelkõige huvitas mind, kuidas kasutada muusikat teadlikumalt inimeste vaimse, füüsilise ja emotsionaalse heaolu toetamisel. Varasemalt olen kuulunud erinevatesse muusikalistesse koosseisudesse, teinud kaasa paari bändi solistina, õppinud kitarri ja laulmist, kirjutanud luulet ja muusikat. Viimase viie aasta jooksul olen töötanud ja praktiseerinud erinevate sihtrühmadega, kelleks on olnud sügav- ja raske liitpuudega lapsed, psüühika- ja sõltuvushäiretega noored, eakad (sh. dementsuse diagnoosiga) ja onkoloogilisi haigusi põdevad ja läbipõdenud lapsed. Samuti olen end täiendanud erinevatel psühholoogia- ja muusikateraapia alastel koolitustel ja kursustel. 2016. aasta sügisel astusin Tallinna Ülikooli Kunstiteraapiate magistriõppesse (muusikateraapia suunale).

HEILI PEEGEL

Heili Peegel

Usun, et muusikas saab inimene kohtuda iseendaga ning õppida end paremini tundma.

Muusikateraapia õpinguteni viiski mind 2007 aastal huvi uurida oma sisemaailmas toimuvat.

Olen töötanud muusikaterapeudina peamiselt väikelaste ning erivajadustega inimestega, kuid omanud praktika käigus kokkupuudet ka teiste sihtrühmadega. Minu klientideks on olnud väga erinevate diagnoosidega lapsed ning täiskasvanud.

Usun, et muusikal on võime jõuda ka sinna, kuhu sõnad ei ulatu ning seetõttu saab muusikateraapia pakkuda turvalist keskkonda iseenda tundma õppimiseks.

Muusikal on minu elus olnud alati oluline roll. Olen õppinud klaveri erialal, kuulunud mitmete kooride kosseisu, õppinud laulmist ning täiendanud pillimänguoskuseid erinevatel kursustel. Olen lõpetanud Tallinna Ülikoolis kunstiteraapiate bakalaureuseõppe ning hetkel olen jätkamas sama eriala magistriõpingutega. Töötan muusikaterapeudina Käo Tugikeskuses ning Muusikateraapia Keskuses.

♬♬♬

Muusikateraapia Keskus avab sündmuse puhul uksed kõikidele huvilistele uues asukohas Veerenni Tervisekeskuses (Veerenni 53a, Tallinn) 16- 25 novembril.

Screen Shot 2017-11-06 at 18.13.51Screen Shot 2017-11-06 at 18.15.36

Töötube viivad läbi muusikaterapeudid Alice Pehk, Heili Peegel, Maarja Metstak, Maris Raba ja
joogaõpetaja Kelly Hrupa

LOE LISAKS JA REGISTREERU AVATUD TÖÖTUBADESSE SIIN

 

♬ ♬ ♬

URVE PURGA VIIULITERAAPIA TÖÖTUBA I

KUS? Tallinna Rahvaülikool/Estonia pst 5a/IV korrus/ sissepääs sisehoovist

MILLAL? 23.11.2017 kell 17:00

KELLELE: Oodatud on kõik huvilised, eriti muusikateraapiaga ja pedagoogikaga seotud inimesed.

Viiul on instrument, mille klassikaliselt tuntud paik on suurte meistrite käes kõrgetel lavalaudadel. Et selliseks meistriks saada, tuleb õppimist alustada juba varases lapseeas. Jättes viiulile kummardades selle kuningliku koha, kasutan ise teda ka inimeste õpetamisel, kes pole alustanud viiulimängu 6 aastaselt, kes ei pürgi konkurssite laureaatideks, vaid soovivad imetletud pillil mängida jõukohaseid ja lihtsaid lugusid. Lisaks meeldivale musitseerimisvõimalusele mõjutab viiuli õppimine soodsalt paljusid inimese funktsionaalseid protsesse nagu tähelepanu jagamine, reageerimistäpsus, kompleksne mõtlemine, mälu jm.

Oma töötoas kavatsen õpilasega ette näidata viiulimängu põhielemendid, rääkida viiuli keeltest  ja sellega seonduvast, muusikast põgusalt, mängida koos külalisega mingi lihtne lugu ja rääkida ka sellega seonduvast.

URVE PURGA VIIULITERAAPIA TÖÖTUBA II

KUS? Tondi Põhikool/Tondi 40/ ruum 108/ Sinine saal

MILLAL?  20.11.2017 kell 14:30

KELLELE: Oodatud on kõik huvilised, eriti muusikateraapiaga ja pedagoogikaga seotud inimesed.

Aluspõhjaks on muusikateraapiline lähenemine, mille alaliikidest kõige enam on kasutusel pedagoogiline muusikateraapia, samuti on kattuvusi neuroloogilise muusikateraapiaga- arvestan arengu-ja kognitiivse psühholoogia seaduspärasustega, antroposoofilise muusikateraapia põhitõdedega ja instrumendi käsitlemisel professionaalsest viiuliõppest saadud teadmisete ja kogemustega, kusjuures närvisüsteemi küsimuste puhul ka viiuliprofessor V.Alumäe uurimustega süntees impulssidest. Lisan vajadusel ka loovteraapilisi tehnikaid ja meetodeid.

Oma töötoas kavatsen käsitleda enam levinud funktsioonihäireid (nagu motoorikahäire, tähelepanu jagamise ja mälu probleemid, hüpperaktiivsuse ilmingud) seoses viiulimängu õppimisel tekkiva häirete korrigeerimis- või isegi parandamisvõimalusega.

Oma töötoas kavatsen esineda õpilasega, selgitades pärast õpilase lahkumist , milliste  tüüpiliste funktsioonihäirete paranadamisega esitatud lugude puhul on tegemist ja millisel viisil see toimub.

Paremaks mõistmiseks viiulimängu olemusest lasen seda pilli proovida külastajatel.

Töötubade läbiviijast: Urve Purga

Olen põhihariduselt viiuldaja(TRK 1977-1981), millle on lisandunud õpingud Tallinna Ülikoolis;

Muusikateraapia(2004, A.Pehk, MT Algkursus). Visuaalkunstiteraapia (2013-Täiendkoolitus)

Psühholoogia(2014,2015, 2016 Avatud Ülikool)

Oma viiuliteraapiaga alustasin Tondi Põhikoolis juhendades erivajadustega laste viiuliringi (2004-2012), mis arenes teraapiliseks muusikakoolituseks koos kontserttegevusega,( ringi tegevus algas uuesti 2015). Töötan praegu samas koolis ka rehabilitatsiooni meeskonnas loovterapeudina.

Rahvaülikoolis – täsikasvanute viiuliõppe pedagoog.

Aastatel 1978-1998 töötasin ERSO-s vioolamängijana.

 

♬♬♬

TARTU 

Klõpsa plakatil et näha Tartus toimuvaid muusikateraapia üritusi!

Copy of plakat-1Muusikateraapiapäev_tartu-1

KARMEN

Muusikaterapeut ja psühholoog Karmen Linnamägi: Olen õppinud psühholoogiat Tartu Ülikoolis ja muusikateraapiat Dorioni Muusikateraapia Koolis Ameerikas. Eriline avastamisrõõm ja põnev väljakutse on minu jaoks olnud muusika kui ühe kunstivormi ja teraapia kui ravikunsti ühendamine inimese parema toimetuleku ja tervise heaks. Tartu Maarja Kooli ja Tugikeskuse juures olen töötanud muusikaterapeudina ja -õpetajana alates 2009.aastast. Olen läbi viinud ka mitmeid muusika ja muusikateraapia-alaseid koolitusi täiskasvanutele.

Karmeni töötoast lähemalt:

Antroposoofilisest muusikateraapiast: häälerännak

Ümiseme loomuliku hääle ja tooniga, käime oma hääle igapäevast sisseharjutud rada ja rändame selle piirimail. Teeme harjutusi ja katsetusi häälega. Püüame leida ühise hääle ja kooskõla üksteisega. Kuulame ja tunnetame, kuidas on muusikaelemendid- meloodia, harmoonia ja rütm seotud inimese hingeomadeustega- mõtlemise, tundmise ja tahtega. Kogeme, kuidas hääl, läbistades meie keha, heliseb justkui pill lööb helisema, kui temal mängitakse. Hääle ja heli kuulamise kaudu saame aimu inimese või asja olemusest. Meie keha ongi justnagu üks muusikainstrument.  Meie hingekeeled hakkavad helisema, kui oleme kooskõlas iseenda ja ümbritseva maailmaga, ja tõmbuvad pingule, kui ilmnevad ebakõlad. Muusikainstrumentidest on keelpillid kõige enam seotud meie hingeeluga, hingamise ja heaolutundega ning suunavad meid teel tasakaalu leidmise ja tervenemise juurde.

Häälerännaku töötoas mängime oma häälega ja musitseerime lihtsate pillidega. Koosmusitseerides saame võimaluse avastada iseennast ja teisi inimesi meie ümber ning leida kooskõla üksteisega.

Kõik on teretulnud, olenemata vanusest ja eelnevast muusikalisest kogemusest!

Moonika

Muusikaterapeut Moonika Laanetu: Muusikateraapiani jõudsin läbi vibroakustilise teraapia, kus kogesin helide tervistavat mõju ja tuge. Vibroakustilise teraapia kogemus tekitas minus soovi helide toimest teadlikumaks saada ja neid sügavamalt tundma õppida, nii jõudsingi muusikateraapia õpinguteni. Täna tegutsen muusikaterapeudina Värska Sanatooriumis, kus kasutan klienditöös muude meetodite kõrval suurel määral vibroakustilist teraapiat.

Olles töötanud muusikaterapeudina ligi kuus aastat, oman terapeudina kogemust nii lastega kui täiskasvanutega töötamisel. Terapeudina mõistan üha enam, kui tugev ja kaasahaarav on helide maailm, mis avab suurte ja väikeste inimeste loovuse, alateadvuse ja südamed. Teraapiasituatsioonis püüan toetada inimesi leidma neis endis peituvaid vastuseid, luues ja õppides tundma ning kuulama muusikat ja armastust iseeneses.

Töötoast täpsemalt:

Vibroakustiline teraapia on muusika ja helivibratsioonide koostoimel põhinev relaksatsiooni- ja ravimeetod, mida saab kasutada nii üldiseks lõõgastuseks kui spetsiifilisematel füsioteraapilistel eesmärkidel.  Vibroakustiline teraapias kasutatakse madalsageduslike siinushelide ehk puhashelide ja muusika kombinatsioonil inimeste mõjutamist spetsiaalses erivoodis, millesse integreeritud neli kõlarigruppi tekitavad madalsageduslikke heli-vibratsioone sagedusvahemikus 30-120 Hz. Vibroakustilise mõjutusega samaaegselt kasutatakse teraapia taustaks rahustavat ja lõõgastavat muusikat või loodushääli. Vibroakustilise teraapia ettekandes annan ülevaate selle teraapia meetodi arengust, olemusest ja rakendamise võimalusest. Samas saavad huvilised kogeda helivibratsioonide toimet kohapeal tutvumiseks oleva healBED vibroakustilise teraapia seadme/voodi abil.

♬♬♬

KURESSAARE:

Saaremaa Ühisgümnaasium (aadress: Hariduse 13, Kuressaare)

Töötuba viib läbi muusikaterapeut ja eripedagoog Kerli Remmelgas,  3. november 2017 kell 10.00 ja 11.00
Sihtgrupp: V klassi ja VII  klassi õpilased,  töötoas 24 õpilast ja muusikaõpetajad

TÖÖTUBA „KUULATES PILLIHÄÄLT”

Teemaks: Muusikateraapia improvisatsioonitehnikate tutvustamine  õpilastele, muusikaõpetajatele läbi oma kogemuse saamise 1 tunnisest töötoast.

Eesmärgiks : Kohandada aula  teraapiaruumiks ja anda õpilastele positiivne kogemus läbi pillimängu ja  muusikateraapia  improvisatsioonitehnikate rakendamise.

Töötoa läbiviijast lähemalt:

Screen Shot 2017-11-06 at 18.19.16

Olen Kerli Remmelgas. Õpin Tallinna Ülikoolis Muusikateraapia suuna Magistriõppes. Töötan Kuressaare Perekodu rehabilitatsioonimeeskonnas muusikaterapeut/eripedagoogina.
Samuti töötan Kallemäe kooli Kuressaare filiaalis toimetuleku ja hooldusõppe õpilaste muusika/ rütmika õpetajana. Veel  töötan projekti korras erivajadustega lapsevanemate grupi muusikaterapeudina.
Miks muusikateraapia? See on selline haru, mis mind jätkuvalt köidab, inspireerib  alates aastast 2001  ja mille arenemise  nimel olen nõus töötama , panustama oma isiklikku ressurssi.

 

KUI KA SINU LINNAS ON MIDAGI PÕNEVAT TOIMUMAS SEOSES EUROOPA MUUSIKATERAAPIA PÄEVA JA NÄDALAGA SIIS ANNA MEILE TEADA!

info@muusikateraapia.eu