2018_EMTC_EST-page-001

TALLINN:

Screen Shot 2018-11-09 at 19.16.34

TÖÖTUBA: “ENESEARENG LÄBI MUUSIKATERAAPIA”
KUS? Krautmani Terviseakadeemias (Tondi 8a)
MILLAL? 8. nov. 2018 k.18.00-19.30 

Kõik huvilised on oodatud. Osavõtt on tasuta.
Palume eelnevalt registreerida:
helen.kivimagi@gmail.com

♬♬♬

Screen Shot 2018-11-09 at 19.18.30

TÖÖTUBA: “Põnev akustiline ja elektrooniline loome- ja helituba”

KUS? Saue Noortekeskuses

MILLAL? 12.november 2018, algusega 16:00

KELLELE? 7+

♬♬♬♬

 

Screen Shot 2018-11-09 at 19.13.05

TÖÖTUBA: “Mina ja teised”
KUS? Käo Tugikeskuse Lastekeskus (Käo 53, Tallinn/ 2. korrus)
MILLAL? 22. november 2018, kell 17:30-19:00
KELLELE? noored/ täiskasvanud

Töötoas võtame aega mõtestamaks inimsuhteid ja heidame pilgu aktiivse muusikateraapia maailma. Leiame erinevaid viise “Mina ja teised” teema käsitlemiseks – töötame nii üksi kui ka koos grupiga, improviseerime pillidel, teeme läbi rollimänge, joonistame/ kirjutame. Töötoas osalenutel on võimalus kogetut ka teistega jagada. Töötuppa on oodatud kõik huvilised, kes soovivad heita pilku oma sisemaailmas toimuvale ning on avatud leidma erinevatele teemadele ka uusi vaatenurki. Töötoas osalemine ei eelda muusikalisi oskuseid ega ettevalmistust.
Palume töötuppa kindlasti eelnevalt registreerida, kirjutades oma soovist rummelkertu@gmail.com

Töötoa tegijatest:

♬Kertu Rummel

Muusikateraapia õpinguteni jõudsin 2011. aasta sügisel, kui otsisin kokkupuutekohti muusika ja psühholoogia vahel. Kuna muusikaga tegelemine ja muusika sees kasvamine on mind läbi elu tähendurikkal moel kujundanud ja toetanud, tärkas minus soov tuua muusikat selle kõige ehedamal moel ka teisteni. Eelkõige huvitas mind, kuidas kasutada muusikat teadlikumalt inimeste vaimse, füüsilise ja emotsionaalse heaolu toetamisel. Varasemalt olen kuulunud erinevatesse muusikalistesse koosseisudesse, teinud kaasa bändi solistina, õppinud kitarri ja laulmist, kirjutanud luulet ja muusikat. Viimase viie aasta jooksul olen töötanud ja praktiseerinud erinevate sihtrühmadega, kelleks on olnud sügav- ja raske liitpuudega lapsed, psüühika- ja sõltuvushäiretega noored, eakad (sh dementsuse diagnoosiga) ja onkoloogilisi haigusi põdevad ja läbipõdenud lapsed. Samuti olen end täiendanud erinevatel psühholoogia- ja muusikateraapia alastel koolitustel ja kursustel. 2016. aasta sügisel astusin Tallinna Ülikooli Kunstiteraapiate magistriõppesse (muusikateraapia suunale).

♬Laura Pley

Muusika on mänginud minu jaoks olulist rolli väga varajasest east saadik. Juba lapsena mängisin pille ja osalesin koorilaulmises. Oma muusikalise baashariduse sain Saue Muusikakoolist, kus õppisin flööti. Muusikateraapia õpinguteni jõudsin 2011. aastal, kui astusin Tallinna Ülikooli Kunstiteraapiate bakalaureuseõppesse, mille lõpetasin kolm aastat hiljem. 2016. aastal jätkasin õpinguid magistriõppes. Õpingutega paralleelselt hakkasin omandatud oskusi praktiseerima erinevate sihtgruppidega (lasteaialapsed, noored, erivajadustega lapsed/noored, psühhiaatrilised noored, puudega täiskasvanud, eakad). Hetkel töötan Saue Noortekeskuses noortejuhina ning viin noortega läbi avatud stuudio põhimõttel töötavat muusikaringi, kus kasutan erinevaid muusikateraapia tehnikaid ning meetodeid. Töö kõrvalt tegelen aktiivselt enesetäiendamisega erinevatel teraapia- ja noorsootööalastel koolitustel ning kursustel. Leian, et muusika näol on tegu võimsa vahendiga, mille eesmärgipärane kasutamine saab tõsta meie elukvaliteeti ning aidata meil olla iseenda paremad versioonid.

♬♬♬♬

PÕLVA:

Kliki pildil, et näha päevakava!

MT Päev üldplakat 2018.jpg-page-001MT_pohi 2018 Koitu-page-001

Töötoad ja tegijad:

Töötuba „Muusikast ajendatud äratused“: Muusikateraapia töötoas juhitakse osaleja muusika, luule ja kunsti abil tutvuma uute võimalustega oma sisemaailma äratamise teekonnal.  

Malle

Muusikaterapeut ja psühholoog Malle Luik (PhD): olen lõpetanud H. Elleri nim. Tartu, Tallinna Konservatooriumi ja Tartu Ülikooli. 2014. aastal omandasin Hamburgi Muusika- ja Teatriülikooli Muusikateraapia Instituudis doktorikraadi. Töökogemus klaveri-, muusikaõpetaja- ja koorijuhina, seejärel psühholoogiaõpetajana, kooli- ja kliinilise psühholoogina, muusikaterapeudina ning koolitajana on mind kokku viinud erinevate laste, noorte ja täiskasvanutega. Hetkel töötan Tallinna Ülikoolis muusikateraapia õppejõuna ja praktiseerin psüühikahäiretega täiskasvanutega nii muusikaterapeudi kui psühholoogina. Rõõm on olnud end täiendada mitmetes välisriikides ja esineda rahvusvahelistel muusikateraapia konverentsidel nii Eestis kui maailmas.

♬♬♬♬

Töötuba „Kas mäletad kuis soojaks said palged“: Märksõnadeks antud töötoas on mälu, loovus ja positiivne emotsioon. Reisime kujutlustesse ja avastame iseennast.

Liliana Samuljak

Loovterapeut Liliana Samuljak:  olen loovterapeut, kes on õppinud nii muusikateraapiat kui ka visuaalkunstiteraapiat. Oman visuaalkunstiteraapiate magistrikraadi. Terapeudina tegelen puuetega lastega ja täiskasvanutega integreerides õpitud teraapiameetodeid.

♬♬♬♬

Töötuba „Muusikateraapia – külmunud tunnete liigutaja“: Räägime muusikateraapia olemusest. Muusikast kantud tunnete analüüsimiseks kuulame muusikat, teeme sõnaassotsiatsiooni testi ja  visualiseerime tekkinud tundeid ja emotsioone

Mailis Suett

Muusikaterapeut Mailis Sütt: olen tegelenud palju muusikaõpetajana lastega, saksa- ja inglise keelsete täiskasvanutega ning muusikaterapeudina noorte ja täiskasvanutega. Igapäevaselt töötan SA TÜ Kliinikumi Androloogiakeskuses. 

♬♬♬♬
Töötuba „Muusika liigutab minu sisemaailma“: Töötoas „Muusika liigutab minu kujutluste maailma“ tutvustan erinevaid muusikateraapilisi võimalusi. Mängime erinevatel pillidel (pillimängu oskus ei ole oluline). Vaatame enda sisse ja tunnetame muusika kaududu ja metafoorkaarte kasutades, kuidas muusika paneb liikuma meie sisemised kujutlused. Töötame nii grupis kui ka individuaalselt. Osalejatel on võimalik oma kogetut teistega jagada. Kaasa võiks võtta mati ja pleedi.

MERIKE

Muusikaterapeut Merike Mõttus: Muusika on saatnud mind kogu minu teadliku elu. Olen õppinud Valga Muusikakoolis klaverit ja laulnud erinevates koorides. Kodus kõlas meil alati pillimäng ja laul. Hariduselt olen kassiõpetaja, aga olude sunnil pidin klassiõpetajana andma väikses maakoolis ka muusikaõpetust. See oli juba aastal 1991. Sealt edasi tulid erinevate kooride ja ansamblite juhendamine, solistide juhendamine. 

Muusikateraapia juurde jõudsin siis, kui asusin tööle erivajadustega lastega. Otsisin võimalusi, kuidas jõuda muusika kaudu nende lasteni. Nii avastasin muusikateraapia kursuse Tallinnas Eesti Muusika- ja Teatrikadeemias. Lõpetanud algkursuse, oli huvi veel suurem ja asusin samas õppima ka muusikateraapia põhikursusel. Pärast põhikursuse lõpetamist omandasin muusikaterapeudi kutse 2017.a. 

Hetkel töötan Valga Jaanikese koolis muusikaõpetaja ja muusikaterapeudina. Töötan väga erinevate erivajadustega lastega. Näen igapäevaselt, kuidas muusika aitab jõuda näiteks autistlike lasteni, kes ei ole muidu nõus üldse suhtlema. Kuidas on võimalik kõnetuid lapsi panna oma emotsioone väljendama läbi muusika. Samuti teen muusikateraapiat ka väljaspool Jaanikese kooli olevatele lastele ja täiskasvanutele.

♬♬♬♬

Töötuba „Vibroakustiline teraapia mälu toetajana“

Üha rohkem inimesi puuutub tänapäeval kokku stressi ja depressiooniga. Teadusuuringute järgi halveneb stressi ja depressiooni ning mõningate haiguste tagajärjel inimeste mälu. Hea on teada, et vibroakustiline teraapia on suurepärane võimalus stressi ja depressiooniga toimetuleku  toetamiseks ja parendamiseks. Nimetatud teraapiast on abi saadud ka ärevuse, kurnatuse, magamatuse, pingepeavalude, selja-, kaela- ja liigesvalude leevendamisel ja ravi toetamisel. Muusikateraapia päeval on huvilistel võimalus tutvuda vibroakustilise teraapia meetodiga ja kogeda helivibratsioonide lõõgastavat toimet healBED vibroakustilisel teraapiavoodil.

Moonika

Muusikaterapeut Moonika Laanetu: Muusikateraapiani jõudsin läbi vibroakustilise teraapia, kus kogesin helide tervistavat mõju ja tuge. Vibroakustilise teraapia kogemus tekitas minus soovi helide toimest teadlikumaks saada ja neid sügavamalt tundma õppida, nii jõudsingi muusikateraapia õpinguteni. Täna   kasutan klienditöös suurel määral vibroakustilist teraapiat psühhoteraapilises kontekstis kombineerituna muusikateraapiaga.

Olles töötanud muusikaterapeudina ligi seitse aastat. Oman terapeudina kogemust nii lastega kui täiskasvanutega töötamisel. Terapeudina mõistan üha enam, kui tugev ja kaasahaarav on helide maailm, mis avab suurte ja väikeste inimeste loovuse, alateadvuse ja südamed. Teraapiasituatsioonis püüan toetada inimesi leidma neis endis peituvaid vastuseid, luues ja õppides tundma ning kuulama muusikat ja armastust iseeneses.

 

♬♬♬♬

KUI KA SINU LINNAS ON MIDAGI PÕNEVAT TOIMUMAS SEOSES EUROOPA MUUSIKATERAAPIA PÄEVA JA NÄDALAGA SIIS ANNA MEILE TEADA!

info@muusikateraapia.eu