♬♬♬

TARTU 

Copy of plakat-1Muusikateraapiapäev_tartu-1

TÖÖTUBA: Antroposoofilisest muusikateraapiast: häälerännak

KUS? O. Lutsu nimeline Tartu Linnaraamatukogu IV korruse saal

MILLAL? 24. november 2017, kell 14:30-16:00

KELLELE: kõigile huvitujatele

TASUTA!

KARMEN

Muusikaterapeut ja psühholoog Karmen Linnamägi: Olen õppinud psühholoogiat Tartu Ülikoolis ja muusikateraapiat Dorioni Muusikateraapia Koolis Ameerikas. Eriline avastamisrõõm ja põnev väljakutse on minu jaoks olnud muusika kui ühe kunstivormi ja teraapia kui ravikunsti ühendamine inimese parema toimetuleku ja tervise heaks. Tartu Maarja Kooli ja Tugikeskuse juures olen töötanud muusikaterapeudina ja -õpetajana alates 2009.aastast. Olen läbi viinud ka mitmeid muusika ja muusikateraapia-alaseid koolitusi täiskasvanutele.

Karmeni töötoast lähemalt:

Ümiseme loomuliku hääle ja tooniga, käime oma hääle igapäevast sisseharjutud rada ja rändame selle piirimail. Teeme harjutusi ja katsetusi häälega. Püüame leida ühise hääle ja kooskõla üksteisega. Kuulame ja tunnetame, kuidas on muusikaelemendid- meloodia, harmoonia ja rütm seotud inimese hingeomadeustega- mõtlemise, tundmise ja tahtega. Kogeme, kuidas hääl, läbistades meie keha, heliseb justkui pill lööb helisema, kui temal mängitakse. Hääle ja heli kuulamise kaudu saame aimu inimese või asja olemusest. Meie keha ongi justnagu üks muusikainstrument.  Meie hingekeeled hakkavad helisema, kui oleme kooskõlas iseenda ja ümbritseva maailmaga, ja tõmbuvad pingule, kui ilmnevad ebakõlad. Muusikainstrumentidest on keelpillid kõige enam seotud meie hingeeluga, hingamise ja heaolutundega ning suunavad meid teel tasakaalu leidmise ja tervenemise juurde.

Häälerännaku töötoas mängime oma häälega ja musitseerime lihtsate pillidega. Koosmusitseerides saame võimaluse avastada iseennast ja teisi inimesi meie ümber ning leida kooskõla üksteisega.

Kõik on teretulnud, olenemata vanusest ja eelnevast muusikalisest kogemusest!

TÖÖTUBA: Vibroakustiline meetod muusikateraapias

KUS? O. Lutsu nimeline Tartu Linnaraamatukogu IV korruse saal

MILLAL? 24. november 2017, kell 11:45

KELLELE: kõigile huvitujatele

TASUTA!

Moonika

Muusikaterapeut Moonika Laanetu: Muusikateraapiani jõudsin läbi vibroakustilise teraapia, kus kogesin helide tervistavat mõju ja tuge. Vibroakustilise teraapia kogemus tekitas minus soovi helide toimest teadlikumaks saada ja neid sügavamalt tundma õppida, nii jõudsingi muusikateraapia õpinguteni. Täna tegutsen muusikaterapeudina Värska Sanatooriumis, kus kasutan klienditöös muude meetodite kõrval suurel määral vibroakustilist teraapiat.

Olles töötanud muusikaterapeudina ligi kuus aastat, oman terapeudina kogemust nii lastega kui täiskasvanutega töötamisel. Terapeudina mõistan üha enam, kui tugev ja kaasahaarav on helide maailm, mis avab suurte ja väikeste inimeste loovuse, alateadvuse ja südamed. Teraapiasituatsioonis püüan toetada inimesi leidma neis endis peituvaid vastuseid, luues ja õppides tundma ning kuulama muusikat ja armastust iseeneses.

Töötoast täpsemalt:

Vibroakustiline teraapia on muusika ja helivibratsioonide koostoimel põhinev relaksatsiooni- ja ravimeetod, mida saab kasutada nii üldiseks lõõgastuseks kui spetsiifilisematel füsioteraapilistel eesmärkidel.  Vibroakustiline teraapias kasutatakse madalsageduslike siinushelide ehk puhashelide ja muusika kombinatsioonil inimeste mõjutamist spetsiaalses erivoodis, millesse integreeritud neli kõlarigruppi tekitavad madalsageduslikke heli-vibratsioone sagedusvahemikus 30-120 Hz. Vibroakustilise mõjutusega samaaegselt kasutatakse teraapia taustaks rahustavat ja lõõgastavat muusikat või loodushääli. Vibroakustilise teraapia ettekandes annan ülevaate selle teraapia meetodi arengust, olemusest ja rakendamise võimalusest. Samas saavad huvilised kogeda helivibratsioonide toimet kohapeal tutvumiseks oleva healBED vibroakustilise teraapia seadme/voodi abil.

TÖÖTUBA: Mis on muusikateraapia

KUS? O. Lutsu nimeline Tartu Linnaraamatukogu IV korruse saal

MILLAL? 24. november 2017, kell 16:30

KELLELE: kõigile huvitujatel

Tasuta!

Lähemalt töötoast: Annan lühidalt ülevaate muusikateraapia ABC-st: põhitõed muusika mõjust inimesele. Kaasaegse muusikateraapia mõiste, selle liigid, meetodid ja kasutusvõimalused. Ettekande lõpus saavad huvilised osa muusikateraapia sissejuhatava koolituse tutvustusest, mis algab Tartus, 2018. a. talvel.

Malle

Muusikaterapeut ja psühholoog Malle Luik (PhD): 

Olen lõpetanud H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli, Tallinna Konservatooriumi ja Tartu Ülikooli. 2014. aastal omandasin Hamburgi Muusika- ja Teatriülikooli Muusikateraapia Instituudis doktorikraadi. Töökogemus klaveri-, muusikaõpetaja- ja koorijuhina, seejärel psühholoogiaõpetajana, kooli- ja kliinilise psühholoogina, muusikaterapeudina ning koolitajana on mind kokku viinud erinevate laste, noorte ja täiskasvanutega. Hetkel töötan Tallinna Ülikoolis muusikateraapia õppejõuna ja praktiseerin psüühikahäiretega täiskasvanutega nii muusikaterapeudi kui psühholoogina. Rõõm on olnud end täiendada mitmetes välisriikides ja esineda rahvusvahelistel muusikateraapia konverentsidel nii Eestis kui maailmas.

 

LISAKÜSIMUSTE KORRAL KIRJUTA: laanetu.moonika@gmail.com