Millal:
Esmaspäeval, 14. novembril kell 16.30-18.00 – keskuse töötajatele (töötuba on kinnine)
Teisipäeval, 6. detsembril kell 16.00-17.30 Päevakeskus Käo Lastekeskuses (Käo 53, Tallinn) – erivajadustega laste vanematele (töötuba on kinnine)
Kus: Päevakeskus Käo Lastekeskuses (Käo 53, Tallinn)
Kes: Kertu Rummel

Muusikateraapia töötoas töötame nii grupis, diaadides kui ka individuaalselt – vestleme, improviseerime pillidel, kuulame muusikat, kogeme vaba muusikalist kujutlusmatka, maalime muusikat, reflekteerime ja jagame kogetut.

Vabale muusikalisele kujutlusmatkale eelneb juhendatud muusikalise lõdvestus, milles keskendume oma hingamisele, toome tähelepanu oma kehale, vabaneme kehas olevatest pingetest ja keskendume siin ja praegu hetkel toimuvale. Vaba muusikaline kujutlusmatk sobib väga hästi neile, kes soovivad uurida oma sisemaailma, jõuda eneses paremale selgusele, parandada oma enesetunnet – elada täisväärtuslikumat elu. Muusika kuulamise ajal on oluline märgata ja teadvustada, mis toimub samal ajal sisemaailmas. Kujutlusmatkale võib järgneda käeline tegevus, kogetu sõnastamine ja jagamine grupis või diaadides.

Töötoas osalemine ei eelda pillioskust ega muusikalist haridust. Töötuppa on oodatud kõik, kes tunnevad huvi muusikateraapilise lähenemise vastu ja soovivad kogeda ning avastada eneses midagi uut.

Töötuppa on soovitav tulla kohale varem (vähemalt 10 minutit), et leida aega ümberhäälestumiseks. Parema enesetunde loomiseks võib kanda mugavamaid riideid, kuna tegutseme ka mattidel.

Oma soovist osaleda töötoas palun anda teada e-maili teel – rummelkertu@gmail.com

Osalemine on tasuta!

Kertu Rummel
Kertu Rummel on lõpetanud Tallinna Ülikooli bakalaureuseõppe kunstiteraapiate erialal muusikateraapia suunal. Käesoleval sügisel alustas ta õpinguid ka kunstiteraapiate magistrantuuris. Paralleelselt tööga on end täiendanud nii vaimupuudega inimesi kui ka muusikateraapiat puudutavatel koolitustel, konverentsidel, töötubades jne. 2014. aastast alates töötab Kertu Päevakeskus Käo Lastekeskuses, kus tema peamiseks sihtrühmaks on erivajadustega lapsed. Lisaks on ta EMTÜ liige.