EMTA-s käivituvad 2024.a. sügisel

  • Muusikateraapia algkursus (1 aasta/20 EAP, kõikidele soovijatele)
  • Muusikateraapia põhikursus (2 aastat/40 EAP, algkursuse või vastavas mahus muu muusikateraapia koolituse läbinutele)

Registreerumine koolitustele avaneb lähikuudel

Täiendav info: https://eamt.ee/taiendusope/koolituskalender/ ja https://www.muusikateraapiakeskus.ee/muusikateraapia-algkursus/
EMTA Täienduskoolituskeskus: tkk@eamt.ee
Õppeprogrammide juht Alice Pehk: alice.pehk@muusikateraapiakeskus.ee