Alice Pehk osales Eesti esindajana 3.-5. juulini Viinis Austrias toimunud Euroopa Muusikateraapia Konföderatsiooni (EMTC) peaassambleel ja sellele järgnenud Euroopa Muusikateraapia Konverentsil 5.-9. juulini.

EMTC uus juhatus: (pildil vasakult) Agnes Varga (Ungari, Kesk-regiooni koordinaator), Alice Pehk (Eesti, asepresident), Esa Ala-Ruona (Soome, president), Melanie Voigt (Saksamaa, asepresident), Ingeborg Nebelung (Norra, Põhja regiooni koordinaator), Barbara Zanchi (Itaalia, asendab juhatusse valitud Elide Scarlatat, Lõuna regiooni koordinaator)

EMTC uus juhatus: (pildil vasakult) Agnes Varga (Ungari, Kesk-regiooni koordinaator), Alice Pehk (Eesti, asepresident), Esa Ala-Ruona (Soome, president), Melanie Voigt (Saksamaa, asepresident), Ingeborg Nebelung (Norra, Põhja regiooni koordinaator), Barbara Zanchi (Itaalia, asendab juhatusse valitud Elide Scarlatat, Lõuna regiooni koordinaator)

EMTC peaassamblee üheks põhiküsimuseks oli muusikaterapeudi kutse tunnustamine kogu Euroopas ning sellega seoses ka Euroopa Muusikateraapia Registri toimimisprintsiipide analüüs ja edasiste perspektiivide asetamine. Alice tegi peaassambleel lühiettekande viimase aasta arengutest Eesti muusikateraapia valdkonnas, keskendudes muusikaterapeudi kutse riiklikule tunnustamisele Eestis. Mitmetes Euroopa maades, sh ka Põhjamaades ei ole muusikaterapeudi kutse veel tunnustatud, seega sai Alice EMTC Põhja regiooni koosolekul jagada Eesti kogemust muusikaterapeudi kutsestandardi loomis- ja aktsepteerimisprotsessist. Koosolekul määratleti ka edasised Põhjamaade omavahelise muusikateraapia-alase infovahetuse põhimõtted, mis loob eeldatavasti ka Eesti muusikaterapeutidele paremad võimalused tihedamaks lävimiseks Põhjamaade kolleegidega.

Alice Pehk oli üks ettekandjatest Euroopa Muusikateraapia Konverentsi plenaaristungil 9.07., kus Euroopa Muusikateraapia Konföderatsiooni esindajad viisid läbi dialoogisessiooni muusikateraapia arengust ja edasistest perspektiividest Euroopas. Samuti panustas Alice konverentsi toimumisse konverentsiettekannete moderaatorina. Alice kuulus ka konverentsi teaduskomiteesse.
Konverentsil osalesid Eesti muusikaterapeutidest veel ka Malle Luik (kes tegi ettekande grupimuusikateraapia programmist kinnipeetavatega), Käll Haarde ja hetkel Hamburgis muusikateraapia magistriõppes ennast täiendav Katrin Kaasik.

EMTC peaassambleel valiti Alice Pehk järgmiseks 3 aastaks EMTC asepresidendiks.

Alice Pehki osalemist EMTC peaassambleel ja Euroopa Muusikateraapia Konverentsil rahastasid siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks